De VZW ONTMOETINGSCENTRUM “ DE KALEN DRIES” werd opgericht op 16 maart 1995. (Belgisch Staatsblad van 20 juli 1995-bijlage N 12651/95). Op 30 oktober 2005 werden de gecoördineerde statuten neergelegd bij de rechtbank van koophandel in HASSELT.

De vereniging werd opgericht om het “Zaalcomité” op te volgen, dat gedurende meer dan dertig jaren, op louter vrijwillige basis, de oude parochiezaal had beheerd. Maar ten overstaan van de steeds strengere voorschriften in verband met financieel beheer, veiligheidsnormen en milieuwetgeving was een meer aangepaste beheersvorm dringend nodig.

Het werd dus een VZW, die alle bestaande verenigingen van Meldert zou omvatten en waarbij zich aanvankelijk 17 van de 30 bestaande verenigingen aansloten. Op dit ogenblik is het aantal verenigingen welke lid zijn van de VZW aangegroeid tot 26. Om een ruimer en meer pluralistisch begrip te geven aan de zaal werd de benaming “ONTMOETINGSCENTRUM” gekozen. De naam “KALEN DRIES” heeft betrekking op de kadastrale benaming van het terrein waarop de zaal gelegen is.

De VZW heeft als doel het Ontmoetingscentrum te beheren, in opdracht van de Kerkfabriek, die eigenaar is van de gebouwen en het terrein, om aldus de sociale contacten en de culturele en filosofische activiteiten in de leefgemeenschap Meldert te bevorderen.

Van bij haar oprichting heeft de VZW zich ingespannen om de oude parochiezaal te verbeteren en, samen met de Kerkfabriek, te ijveren voor een nieuwbouw, aangepast aan de noden van deze tijd. In 1996 werden daartoe de eerste stappen gezet. En op het einde van het historische jaar 2000 kon de VZW zich verheugen in een dubbele realisatie. De oude Parochiezaal werd grondig vernieuwd en een nieuwe polyvalente zaal, gebouwd en gefinancierd door de gemeente, werd in gebruik genomen.

De VZW zorgt voor de uitrusting, verwarming en verlichting van de zalen en stelt ze tegen een huurprijs, ter beschikking van de gebruikers. Om de gebruikers toe te laten hun activiteiten in optimale omstandigheden te laten verlopen, heeft de VZW gezorgd voor de nodige vergunningen en verzekeringen.

De VZW geeft ook elk jaar een gedrukte activiteitenkalender uit, waarin alle gekende activiteiten van het jaar zijn opgenomen. Dit boekje wordt GRATIS verdeeld in alle brievenbussen van MELDERT in de tweede helft van augustus.

Met het huidige complex beschikt de leefgemeenschap MELDERT nu over de nodige accommodaties  om tot volle ontplooiing te komen. Het kan het reeds rijke verenigingsleven in MELDERT enkel ten goede komen. Maar het spreekt vanzelf dat ook andere verenigingen en particulieren uit gans Lummen er welkom zijn. Tijdig reserveren op onderstaand adres is evenwel noodzakelijk.