NIEUWE TARIEVEN GELDIG VANAF 1 AUGUSTUS 2022

De hierna vermelde tarieven zijn goedgekeurd door de Bestuursorgaan-vergadering van 28 juli 2022. Zij zijn geldig tot herziening door de algemene vergadering. Zij dekken het gebruik van de ruimtes zoals aangeduid in de overeenkomst voor de periode van 09:30 u tot 09:00 u van de volgende dag. Sommige kosten worden apart aangerekend ( de details hiervan vindt je onderaan).

 

Volgens de concessieovereenkoms met het gemeentebestuur van LUMMEN zijn er VIER categorieën van gebruikers:  

A= Verenigingen aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad en politieke partijen, die deel uitmaken van de gemeenteraad

B = Lummense verenigingen niet aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad.

C = Lummenaren en niet-Lummense verenigingen

D = Anderen

Gebruikers uit de categorieën B, C en D krijgen een overeenkomst toegestuurd welke ondertekend wordt, terugbezorgd en waarbij het voorschot wordt overgemaakt. Vanaf dat ogenblik is de reservatie geldig.

AARD CATEGORIE SCHUURKE KLEINE ZAAL GROTE ZAAL
Vergadering, les, vorming A 5 10 60
B+C 25 40 120
D 50 90 180
 
Culturele activiteit A     80
B+C     140
D     200
 
Receptie, feest, BBQ, Tentoonstelling,Quiz, Wedstrijd, Eetdag    A   120 185
B+C   175 240
D   230 280
 
bal, fuif A     280
B+C     350
D     480
Voor deze aard van activiteit moet drie maanden vooraf toestemming worden gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lummen in het GCOC Oosterhof.  Deze huurder betaalt vooraf een waarborgsom van € 745. Dit bedrag wordt verrekend na de activiteit.
 
Rouwkoffie C   85 130
D   120 180
Rouwkapel     15 15
 
Binnenplein 
Wordt enkel verhuurd in combinatie met de kleine of de grote zaal.
    40 40
       
 
Keuken: koffietafel (K1) A   5 10
B+C   15 20
D   15 20
 
Keuken: koffie+borden+bestek 
K2
A   20 30
B+C   25 35
D   25 35
 
Keuken: koken, alle materiaal 
K3
A   40 65
B+C   45 70
D   45 70
Friteuse     20 35
Afwasmachine     20 35
 
Eventuele bijzondere kosten:
Zaal niet opgeruimd en/of gereinigd: €25
Keuken niet opgeruimd en/of gekuist: €25
Tafels en/of toog niet gereinigd: €25
Tafels niet op rij en stoelen niet op plaats: €25
Gebroken en/of verdwenen mat.: volgens aankoopprijs
Gebruik eigen dranken: €400, bij fuif €1250
leegmaken zaal: €60
Huur podium: €3 per element
Extra poetsbeurt: €30
Vuilniszak vzw 50l: €5
Sleutel te laat terug: €25
Voorbereiding dag vooraf na 18 uur: €35